Narzędzia BI w MS Excel - Zaawansowany

Poziom:
Zaawansowany
Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne z trenerem
Czas:
12/14 h

 Dla kogo szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich którzy znają już podstawowe zagadnienia z analizy danych z wykorzystaniem narzędzi Power BI i chcą rozwinąć swoje umiejętności o bardziej zaawansowane aspekty budowania modeli danych i wykorzystania języka DAX w celu usprawnienia analiz.

 Opis szkolenia:

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zaawansowane metody przekształcania, scalania i łączenia danych w Power Query, metody tworzenia rozbudowanych modeli danych z użyciem hierarchii i tabel dat. Ponadto na kursie wykorzystany zostanie język DAX do tworzenia zaawansowanych miar i obliczeń, przy wykorzystaniu takich funkcji jak CALCULATE(), ALL() i FILTER().

 Co musisz umieć:

 • Swobodnie poruszać się po obszarze MS Excel
 • Umieć tworzyć podstawowe zapytania za pomocą Power Query i dokonywać w nich podstawowych przekształceń
 • Znać ideę modeli danych i potrafić przechowywać pojedyncze zapytania w modelach danych
 • Umieć tworzyć dashboard-y (panele menadżerskie) z wykorzystaniem tabel przestawnych, wykresów i fragmentatorów

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do BI:
  • Co to jest Business Intelligence i Power Pivot
  • Metody prawidłowego tworzenia zbiorów danych do analiz
  • Analiza wielowymiarowa i pojęcia analizy danych.
 • Power Query
  • Importowanie danych do modelu ze skoroszytów programu Excel
  • Importowanie danych do modelu z baz danych
  • Importowanie danych do modelu z plików txt i csv
  • Importowanie danych do modelu z sieci WEB
  • Transformacja i dodawanie źródeł danych w Power Query
  • Scalanie i dołączanie zapytań w Power Query
  • Relacje, kardynalność, hierarchie
 • Power Pivot (budowanie modeli danych)Interfejs użytkownika
  • Interfejs użytkownika
  • Jak uzyskać dodatek Power Pivot
  • Tworzenie modelu danych i hierarchii
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Typy i formaty danych
  • Perspektywy
  • Proces tworzenia i organizacji tabeli przestawnej
  • Różnice między Power Pivot, a Excelem
  • Fragmentatory i osie czasu
  • Tabele przestawne, wizualizacja danych oraz tworzenie Dashboard-ów w oparciu o model danych
 • DAX
  • Składnia
  • Funkcje logiczne
  • Funkcje matematyczne i statystyczne
  • Funkcje iteracyjne (SUMX, AVERAGEX, FILTER)
  • Funkcje filtrów (ALL, ALLSELECTED)
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje analizy czasowej (Time Intelligence)
  • Funkcja Calculate
  • Zmienne
 • Wykorzystanie języka DAX
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych
  • Tworzenie miar
  • Tworzenie KPI (Key Performance Indicators)
  • Zwiększenie wydajności i rozwiązywanie problemów przy użyciu zmiennych
  • Tworzenie zaawansowanych obliczeń biznesowych (np. sumy/średnie kroczące, porównywanie okres do okresu, hierarchia rodzic-dziecko)
  • Import modelu danych z Power Pivot do Power BI

W ramach zajęć otrzymujesz
   • Materiały szkoleniowe (skrypt w wersji PDF)
   • Pliki z ćwiczeniami omawianymi podczas zajęć
   • Certyfikat uczestnictwa w module (PDF)
   • Nieograniczone czasowo konsultacje trenerskie (e-mail)

Trenerzy prowadzący zajęcia
   • Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu MS Office
   • Posiadacze licznych certyfikatów zawodowych i potwierdzających kompetencje
   • Praktycy i twórcy wielu autorskich rozwiązań wspomagających pracę biurową

Szkolenie w wersji on-line, co musisz wiedzieć
  • Szkolenie jest realizowane za pomocą profesjonalnego oprogramowania do wideokonferencji, umożliwiającego:
   • Komunikację głosową
   • Przesyłanie obrazu z kamery
   • Udostępniania obrazu (ekranu) przez każdego z uczestników spotkania
   • Możliwość przekazania dostępu do ekranu trenerowi
  • Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebujesz:
   • Komputera z stałym dostępem do internetu
   • Mikrofon i głośnik (wbudowane w większości laptopów)
   • Kamery, jeżeli chcesz udostępniać swój obraz (wbudowana w większości laptopów)
   • Oprogramowania MS Office 2016 lub nowszego
   • Oprogramowania do wideokonferencji (w przypadku potrzeby instalacji, służymy pomocą)